Calendar

iunie 2021
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Donaţii şi contact:

FUNDAŢIA "STÂNCA VEACURILOR"

RO89BACX0000003006068000 LEI

RO62BACX0000003006068001 USD

RO35BACX0000003006068002 EUR

UNICREDIT ŢIRIAC BANK, Constanţa

_____________________________
Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu 108 A, cod postal 900154
Constanţa, Oficiul Postal 12 C.P 1285 cod postal 900870
_____________________________
- telefon: 0241 549490

- e-mail: romaniaroa@gmail.com

Login

Activităţi în închisori

 

Oferta de servicii a organizaţiei Stânca Veacurilor  se  adresează persoanelor condamnate la pedeapsa cu închisoarea şi cuprinde o gamă largă de activităţi  menite să acopere nevoile specifice fiecărui beneficiar. Obiectivele principale ale acestor servicii contribuie la schimbarea valorilor persoanelor aflate în detenție în vederea reintegrării lor  în familie şi comunitate, și în vederea prevenirii și reducerii recidivei acestor persoane.  În conceperea programelor noastre ţinem cont de modul în care omul a fost creat, de nevoile de apartenenţă, stimă şi autorealizare , luând în considerare şi infuenţele exterioare ce produc progresul sau regresul din viaţa unui om.

 

Program de pregătire pentru eliberare

Acest program începe din prima zi în care persoana privată de libertate a fost pusă în custodia unui penitenciar. Considerăm că sunt cel puţin 3 condiţionări ce concură la reintegrarea în familie şi comunitate a acestor persoane, şi anume trecutul, prezentul şi viitorul. Pe baza experienţei dobândite de-a lungul timpului atât de către noi cât şi de specialişti în domeniu, am indentificat necesitatea unor programe specifice care să ajute persoana carcerată în depăşirea aceste condiţionări şi care să ofere soluţii practice  în vederea reintegrării:

1. “Învingând Trecutul”

Reintegrarea beneficiarilor ar trebui să înceapă încă din perioada de detenţie, chiar din prima zi, prin conştientizarea nevoii de schimbare a comportamentului. Învingerea trecutului este cheia acestei etape. Acest lucru se face prin identificarea aspectelor ce le-au afectat viaţa în trecut, şi au cauzat pedeapsa privativă de libertate. Credem că doar schimbarea acestor aspecte pot crea premizele reintegrării lor viitoare.

2. „Acceptarea prezentului”

Este recunoscut faptul că timpul petrecut separat de familie lucrează defavorabil în relaţiile dintre părinţi şi copii, soţi şi soţii. Statisticile sunt dovada că această afirmaţie este veridică – numărul familiilor ce se destramă  atunci când unul dintre membrii este în penitenciar, este foarte mare. Reintegrarea în familie trebuie începută din perioada de detentie, atât prin programe care să reafirme nevoia de familie şi  responsabilităţile ce le revin faţă de ea, cât şi  prin conştientizarea faptului că  şi aceasta la rândul ei  suferă la fel de mult datorită despărţirii prin încarcerarea lor.

3. “Câştigând viitorul”

Considerăm că cheia celei de-a treia condiţionări constă în susţinerea, încurajarea şi consolidarea legăturilor atât cu familia în particular, cât şi cu societatea în general.

a) Prima etapă,reintegrarea la nivel personal, vizează încurajarea reluării şi menţinerii relaţiilor cu familia (acolo unde ea există).Familia  reprezintă cel mai important sprijin în vederea reintegrării lor în societate.

b) Cea de-a doua etapă se referă la informarea persoanelor private de libertate privind etapele şi metodele concrete pe care trebuie să le parcurgă, respectiv aplice pe planuri relaţionale şi ocupaţionale în vederea prevenirii recidivei.

Program de dezvoltare morală   

Programul de dezvoltare morală a fost conceput în baza principiului că moralitatea determină modul de viață.  Persoanele ce sunt în detenție au ajuns acolo ca urmare a unei crize de moralitate din viața lor.  Prin aceste programe ajutăm participanții să urmărească și să înţeleagă principiul acţiunii și reacţiunii ce se aplică și în cazul moralității. Astfel se parcurg etapele de :

- înţelegere a importanței moralității în viața oricărei persoane,

- conştientizare a consecinţelor moralității versus imoralității în viaţa lor

- dezvoltare şi exersare a  practicării unui comportament moral.

Scopul acestui program este ca beneficiarii să indentifice nevoia practicării unui comportament moral şi să înceapă corectarea acelor acţiuni ce au determinat şi influenţat custodierea lor într-un penitenciar .

Etalonul moral îl găsim cuprins în Biblie, ea oferind de secole rădăcina, reperul şi legea fundamentală a civilizaţiei creştine. Este singura moralitate ce are o finalitate în comportament şi garantează desistarea secundară – „ Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”2 Tim.3:16, 17

Program de demarare şi/sau continuare a procesului de educaţie.

Scopul acestui program este de a ajuta și de a asista persoanele aflate în detenție să înceapă sau să continue procesul de dezvoltare educațională prin diferite forme:participarea la cursurile ce au loc  în penitenciarele unde desfăsuram aceste programe şi/sau încurajarea înscrierii şi finalizării cursurilor prin corespondență. Cursurile prin corespondență ajută persoanele aflate în detenție să nu renunţe la educația continuă și acumularea de informaţii.